Thanh toán tại Công t y

Phương thức thanh toán tại văn phòng công ty tạo thuận lợi cho khách hàng mua lẻ và trả bằng tiền mặt. 

Quý khách vui lòng thanh toán cho kế toán và người bán hàng theo đúng hoá đơn đã mua.
Cty sẽ cung cấp hoá đơn VAT theo đúng quy định


Scroll