Ấm chén men rạn cổ

Bộ ấm chén pha trà men rạn cổ sứ Bát Tràng được bầy trong các ngôi nhà theo phong cách truyền thống rất hợp, vì có gam mầu tôn cho nhau. tao lên không gian hài hòa theo lối cổ.

Thông tin đang chờ cập nhật

Scroll