Đỉnh thờ sứ

Đỉnh thờ bằng gốm sứ Bát Tràng, dùng để chính giữa ban thờ gia tiên hay ban thờ trong Chùa và Đền .

Trang 1    2 Sản phẩm

Scroll