Âu - Thố cơm

Âu cơm hay gọi là Thố cơm bằng sứ Bát Tràng cao cấp để đựng cơm hoặc đựng canh. Với nhiều loại hoa văn khác nhau như vẽ Trúc, vẽ rồng, vẽ hoa, vẽ trăm chữ phúc....

Trang 1    2 Sản phẩm

Scroll