Tượng gốm sứ Bát Tràng

[ Rất nhiều ] Tượng sứ Bát Tràng đẹp đang được bán với giá rẻ, Tượng Di lạc làm bằng men rạn cổ cùng với tượng Quan Công uy nghiêm và Tượng Bồ tát từ bi được tạo hình bởi các nghệ nhân Bát Tràng. Cùng đó là các loại tượng dân gian rất gần với đời sồng người Việt Nam như tượng Thị Nở - Chí Phèo, Tượng Trâu, tượng linh Vật ... Rất phong phú và đa dạng. Tham khảo ẤM CHÉN BÁT TRÀNG

Trang 1    24/112 Sản phẩm

Scroll