Đèn thờ men rạn bọc đồng

Đèn thờ bằng gốm sứ Bát Tràng men rạn, có bọc đồng trang trí cổ, được bầy trí trên bàn thờ, phòng khách và làm decor

Trang 1    4 Sản phẩm

Scroll