Gạt tàn sứ Bát tràng

Gạt tàn làm bằng sứ Bát Tràng dùng để gạt tàn thuốc lá , sử dụng cho phòng khách hay khu vực được hút thuốc.

Trang 1    2 Sản phẩm

Chát Zalo: 0989140116
Scroll