Ấm chén màu Lam cổ

Ấm chén sứ Bát Tràng màu lam cổ đẹp cao cấp. Đẹp về màu sắc và độ tinh sảo trong nét vẽ

Thông tin đang chờ cập nhật

Scroll